تبلیغات
UFO-Alien - تماشای ویدئو
تصاویر و فیلم و مبا حث یو فو

سخنرانی پروفسور  Robert Carr Disclosesپروفسور رابرت مشاور ویژه  NICAP و نیز به عنوان مدیر پژوهش های آموزشی برای  استودیئوالت دیزنیو خدمت کرده است. وی همچنین با ارتش به خدمت پرداخت و خدمات جهت تولید فیلم های آموزشی برای وزارت امور خارجه داشته است .

ایشان معتقد است دو لتهای بسیار ی حقایق این موضوع را از اذهان مخفی میگرداند .  استاد به مدت یک ساعت در مورد بشقاب پرنده در همایش صحبت کرده آنچه که وی  "بدترین مخفی کاری در جهان می داند !

در یک کنفرانس خبری در تامپا ، فلوریدا ، پرفسور گفت که او تا به حال اطلاعاتی که نیروی هوایی در  2 پرواز به حال saucers  را دیده نمی گذاشته پخش شود .و اجساد 12 تن از مردان بیگانه  را به صور ت  یخ  زده در ساختمانی در سر دخانه  در پترسون رایت فیلد در شهر دیتون ، اوهایو. دیده است  این فیلم بخشی از سخنرانی ایشان می باشد او در 14 اکتبر 1948 از 2 پرواز saucers در شمال غربی نیومکزیکو ، در نزدیکی شهر آزتک داشت تو سط پنتاگون و نیر وی هوایی امر یکا  محکوم به دروغگویی شد   وحال سخنان از زبان خود ایشان :